top of page
dustex.png

MILJØVENNLIg BINDEMIDDEL

Dustex er basert på naturens eget bindemiddel, lignin. Dette stoffet utvinnes fra grantrær og er bindemiddelet som binder trefibrene i treet sammen.

Dustex (lignin) blir produsert i Sarpsborg av Borregaard Lignotech der norsk gran står for største delen av råstofftilgangen. Dustex er ikke giftig for mennesker, dyr eller vann. Dustex er ikke korrosivt eller skadelig på andre måter. Dustex er også Co2 nøytralt.

tIL STØVBINDING

Dustex er et miljøvennlig støvbindemiddel for grusveger.

Dustex er et spennende produkt med flere egenskaper.

Dersom behovet er å dempe støv, så er Dustex ideell, men det er vel ikke noe minus at en får et produkt som over tid også forsterker vegbanen og samtidig er særdeles mijøvennlig? Altså et støvbindemiddel med "trippelegenskaper"!.

Du finner mer informasjon om støvbinding på disse linkene:

(Spredeenprenør søkes i områder hvor det ikke finnes.)

IMG_0243.JPG

TIL

STABILISERING

Dersom behovet er å stabilisere en veg med dårlig bæreevne, så er også Dustex ideell. Dustex kan blandes inn i tilført grus med høvel, men aller best er det å frese ned Dustex. Ved å bruke en fres som kan knuse stein, så får en nytta eksisterende asfalt og bærelag og omgjort dette til en sterk "plate". Dette er en svært resursbesparende metode og slik sett en økonomisk gunstig metode. På mindre trafikkerte veger kan en gjerne beholde vegen som en "dustexstabilisert grusveg". Dette stabiliserte bærelaget er også ideelt til å legge asfalt oppå og asfaltering kan skje etter en herdeperiode på 4-8 uker eller etter noen år.

 

Du finner mer informasjon om stabilisering på disse linkene:

bottom of page